Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Aktualizacja oprogramowania systemu

Aktualizacje oprogramowania systemu są udostępniane okresowo i mogą być pobierane za pośrednictwem Internetu do pamięci USB dostarczonej razem z systemem.

Aby zainstalować aktualizację oprogramowania systemu Bose®, wykonaj następujące czynności:

Upewnij się, że w pamięci USB nie ma żadnych danych.

Naciśnij na jednostce sterującej przycisk SETUP (Konfiguracja).

Za pomocą przycisku strzałki w dół na pilocie przewijaj zawartość menu systemu wyświetlanego na ekranie telewizora do momentu podświetlenia opcji „Update” (Aktualizuj), a następnie naciśnij przycisk OK.

Gdy pojawi się monit o przeprowadzenie aktualizacji, upewnij się, że została podświetlona opcja „YES” (Tak), a następnie naciśnij przycisk OK.

Podłącz pamięć USB do złącza USB w jednostce sterującej.

Gdy pojawi się stosowny komunikat, odłącz pamięć USB od jednostki sterującej.

Podłącz pamięć USB do komputera.

i. Wyświetl zawartość pamięci USB.

ii. Kliknij dwukrotnie plik download_launcher. Powinno to spowodować wyświetlenie strony aktualizacji w witrynie Bose.com.

iii. Wybierz język.

iv. Pojawi się strona weryfikacji aktualizowanego systemu. In all cases, click "Continue to software updates >"

v. Następna strona służy upewnieniu się, że proces aktualizacji został zainicjowany prawidłowo, tj. że pamięć USB podłączono wcześniej do jednostki sterującej. Kliknij opcję „Continue to software updates >” (Przejdź do aktualizacji oprogramowania).

vi. Kliknij opcję „Download for Windows” (Plik do pobrania dla systemu Windows) lub „Download for Mac” (Plik do pobrania dla systemu Mac) i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Uwaga: po wyświetleniu okna File Download (Pobieranie pliku) wybierz opcję „Run” (Uruchom).

vii. Po zakończeniu tego procesu odłącz pamięć USB od komputera.

Ponownie podłącz pamięć USB do złącza USB w jednostce sterującej.

Po zakończeniu aktualizacji odłącz pamięć USB.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.