Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Niska jakość dźwięku z urządzenia Bluetooth®

Jeśli jakość dźwięku jest niska, spróbuj wykonać następujące czynności:

Wyłącz i wybierz opcję "Flat" dla tonów niskich, wysokich i wszelkich innych ustawień korekcji i przetwarzania dźwięku na urządzeniu Bluetooth. Sprawdź te ustawienia zarówno w ustawieniach dźwięku urządzenia, jak i w ustawieniach używanej aplikacji.

Ustaw poziom dźwięku urządzenia Bluetooth na 85%. Jeśli głośność urządzenia jest zbyt wysoka, może to powodować zniekształcenia w podłączonych głośnikach. Jeśli głośność jest zbyt niska, to także może wpłynąć na dźwięk.

Użyj innej aplikacji. Jeśli jakość dźwięku jest dobra, gdy stosowana jest jedna aplikacja, ale zła, gdy stosowana jest inna, oznacza to, że problem leży w aplikacji.

Przenieś urządzenie bliżej głośnika. Zasięg Bluetooth wynosi około 9 metrów. Zasięg zmniejsza się, gdy występują zakłócenia.

Zakłócenia to m.in. ściany, wiele urządzeń Bluetooth w danym miejscu, kieszenie / torebki / torby, bezprzewodowe routery, mikrofale, telefony bezprzewodowe itp.

Zmniejsz liczbę aplikacji uruchomionych w urządzeniu Bluetooth. Praca wielu aplikacji zmniejsza wydajność urządzenia, które może być nadmiernie obciążone. Zamknij niepotrzebne aplikacje i sprawdź, czy jakość dźwięku się poprawia.

Wyłącz połączenie Wi-Fi® w urządzeniu

Przejdź do ustawień Bluetooth na urządzeniu, wybierz głośnik SoundLink i wybierz opcję "Zapomnij" lub "Usuń" głośnik. Następnie krótko przytrzymaj przycisk Bluetooth na głośniku, aż dioda Bluetooth zacznie migać na niebiesko. Następnie ponownie spróbuj sparować urządzenie z głośnikiem.

Wyłącz głośnik i włącz go ponownie.

Wyłącz funkcję Bluetooth w innych połączonych urządzeniach, które nie są aktualnie używane. Głośnik połączy się z dwoma ostatnio używanymi urządzeniami zapisanymi w pamięci. Dźwięk może zaniknąć, jeśli drugie połączone urządzenie Bluetooth zniknie z zasięgu głośnika.

Zresetuj urządzenie, które starasz się sparować. Najczęściej robi się to poprzez ponowne uruchomienie urządzenia lub wyjęcie akumulatora lub przewodu zasilania na minutę.

Przywróć ustawienia domyślne głośnika, włączając go i naciskając przycisk zasilania przez 10 sekund, aż do wyłączenia głośnika. 

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień językowych i sparowanych urządzeń przenośnych z głośnika. Po przywróceniu ustawień domyślnych włącz głośnik i ponownie spróbuj sparować urządzenie.

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje oprogramowania głośnika SoundLink, korzystając ze strony global.Bose.com/support

Spróbuj sparować inne urządzenie. Jeśli uda się sparować drugie urządzenie, może to oznaczać, że problem spowodowany jest przez pierwsze.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.