Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Rozwiązywanie problemów z zasilaniem

Dotyczy:

System się nie włącza. Co zrobić?

Podłącz system do innego gniazda sieci elektrycznej.

Jeśli system jest podłączony do listwy zasilającej, podłącz go bezpośrednio do gniazda sieci elektrycznej. Listwa zasilająca może być uszkodzona.

Zresetuj system. Odłącz system od źródła zasilania i wyjmij baterię znajdującą się w jego dolnej części. Odczekaj 60 sekund. Podłącz ponownie system do zasilania i spróbuj go włączyć.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.