Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Programowanie pilota zdalnego sterowania

Uniwersalnego pilota można zaprogramować do obsługi telewizora, dekodera telewizji kablowej/satelitarnej, odtwarzacza DVD/Blu-ray Disc™, konsoli do gier oraz dwóch urządzeń dodatkowych.

Programowanie pilota do obsługi innych urządzeń:

Włącz źródło sygnału (np. telewizor lub dekoder telewizji kablowej).

Znajdź kod marki urządzenia źródłowego w dostarczonej broszurze zawierającej kody urządzeń dla pilota uniwersalnego.

naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk źródła (np. tv lub cbl-sat) na pilocie do momentu podświetlenia wszystkich sześciu przycisków źródeł, a następnie go zwolnij. teraz będzie podświetlony tylko wybrany przycisk źródła.

Przycisk źródła

Przy użyciu klawiatury pilota wprowadź kod odpowiedni dla marki urządzenia źródłowego.

Uwaga: trzykrotne mignięcie podświetlenia wszystkich sześciu przycisków oznacza, że wprowadzono nieprawidłowy kod. W takiej sytuacji powtórz kroki 3 i 4.

Naciśnij przycisk + na pilocie.

Sprawdź, czy działają podstawowe funkcje urządzenia źródłowego (takie, jak przechodzenie w górę i w dół między kanałami, menu czy przewodnik).

Jeśli źródło reaguje na podstawowe polecenia, naciśnij przycisk Exit, aby zapisać zmiany.

W przypadku, gdy źródło nie reaguje na podstawowe polecenia, naciśnij przycisk regulacji głośności z oznaczeniem +, aby wybrać inny kod, a potem jeszcze raz sprawdź działanie podstawowych funkcji. Powtarzaj kroki 5–7 do momentu znalezienia działającego kodu.

Programowanie pilota do jednoczesnego włączania/wyłączania systemu, telewizora i dekodera telewizji kablowej/satelitarnej:

po zaprogramowaniu pilota do obsługi telewizora i dekodera telewizji kablowej/satelitarnej można skonfigurować przycisk zasilania na pilocie do jednoczesnego włączania/wyłączania systemu, telewizora i dekodera telewizji kablowej/satelitarnej. aby aktywować/dezaktywować tę funkcję, wykonaj następujące czynności:

Przycisk zasilania

Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski CBL/SAT oraz TV na pilocie.

Przytrzymaj przyciski przez 10 sekund, tj. do momentu, aż podświetlenie obu zamiga trzy razy, aby potwierdzić zmianę.

uwaga: jeśli polecenia włączania/wyłączania któregoś z urządzeń będą działać w sposób niezsynchronizowany, naciśnij na pilocie przycisk źródła dla niezsynchronizowanego urządzenia (np. źródła cbl/sat), a następnie naciśnij przycisk zasilania źródeł, aby ponownie je zsynchronizować.

Przycisk źródła

Przycisk zasilania źródeł

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.