Zamów przed 21 grudnia, by otrzymać zamówienie przed świętami.
 

Wskaźniki świetlne i dźwiękowe

Po pierwszym włączeniu zestawu słuchawkowego świecą oba wskaźniki.

wskaźnik bluetooth® świeci na niebiesko, informując o stanie połączenia.

Wskaźnik akumulatora świeci, co oznacza zasilanie zestawu słuchawkowego.

Co sygnalizuje wskaźnik Bluetooth®

Kolor niebieski:

 • Miga powoli — zestaw słuchawkowy pracuje w trybie umożliwiającym jego wykrycie i sparowanie.
 • Miga szybko — zestaw słuchawkowy łączy się z telefonem komórkowym albo odbiera/wykonuje połączenie.
 • Świeci w sposób ciągły — zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem.

Kolor fioletowy:

 • Świeci w sposób ciągły — zestaw słuchawkowy nawiązał połączenie i jest gotowy do strumieniowego przesyłania dźwięku z użyciem profilu A2DP.

Co sygnalizuje wskaźnik akumulatora

Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego:

 • Zielony (światło ciągłe) — do 4,5 godziny rozmowy lub 100 godzin czuwania.
 • Żółty (światło ciągłe) — ok. 1 godziny rozmowy lub 45 godzin czuwania.
 • Czerwony (miga powoli) — mniej niż 30 minut rozmowy lub 22 godziny czuwania.

Podczas ładowania zestawu słuchawkowego:

 • Żółty (miga) — trwa ładowanie.
 • Zielony (światło ciągłe) — zakończono ładowanie.
 • Czerwony (światło ciągłe) — błąd ładowania (zbyt wysoka lub niska temperatura otoczenia albo urządzenia).

Większość wskaźników gaśnie po 10 sekundach, aby oszczędzać energię akumulatora. Tylko czerwony i żółty wskaźnik akumulatora miga stale.

Zestaw słuchawkowy emituje także dźwięki po wykonaniu określonych czynności.

 • Cztery dźwięki (od niskiego do wysokiego) podczas włączania zestawu słuchawkowego.
 • Cztery dźwięki (od wysokiego do niskiego) podczas wyłączania zestawu słuchawkowego.
 • Trzy krótkie dźwięki po połączeniu zestawu słuchawkowego z telefonem komórkowym.
 • Niski dźwięk (powtarzany co kilka minut) oznaczający niski poziom naładowania akumulatora.
 • Jeden dźwięk po naciśnięciu przycisku (od niskiego do wysokiego) oznaczający zwiększenie poziomu głośności.
 • Jeden dźwięk po naciśnięciu przycisku (od wysokiego do niskiego) oznaczający zmniejszenie poziomu głośności.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.