Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Ponowne podłączanie urządzenia Bluetooth®

Podczas włączania słuchawek nastąpi próba ponownego nawiązania połączenia z maksymalnie dwoma ostatnio podłączonymi urządzeniami. Urządzenia muszą znajdować się w zasięgu i być włączone.

Naciskając przycisk zasilania / Bluetooth, usłyszysz, że dane urządzenie jest podłączane. W ciągu kolejnych 3 sekund naciśnij przycisk zasilania / Bluetooth ponownie, aby połączyć się z następnym urządzeniem na liście parowania. Powtarzaj tę czynność do momentu usłyszenia nazwy właściwego urządzenia.

Jeżeli urządzenie nie łączy się automatycznie:

Wybierz słuchawki z listy połączeń Bluetooth w urządzeniu.

Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję NFC, przytknij punkt dotykowy NFC urządzenia do tylnej części pilota na kablu.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.