Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Pilot nie działa

Jeśli głośnik soundbar nie odpowiada na polecenia uruchomienia zasilania, regulacji głośności i wyboru źródła za pomocą dostarczonego pilota, spróbuj wykonać następujące czynności:

Włącz pilot w odległości do 6 metrów od głośnika soundbar, ponieważ jest to jego maksymalny zasięg działania.

Usuń wszelkie przeszkody, które mogą blokować zdalne odbiorniki sygnału znajdujące się po prawej i lewej stronie przedniej części głośnika soundbar.

W przypadku zakupu opcjonalnego uniwersalnego pilota Soundbar firmy Bose, jeśli sześć ikon źródła miga, oznacza to, że pilot nie jest skojarzony z głośnikiem soundbar.

Aby ponownie przypisać pilot do głośnika soundbar:

  1. Wyjmij baterię z pilota
  2. Na głośniku soundbar naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk funkcyjny (ikona okręgu).
  3. Włóż ponownie baterię do pilota.
  4. Po upływie 15 sekund pilot i głośnik soundbar zostaną ze sobą powiązane.

Aby skonfigurować ten pilot do obsługi innych urządzeń, zapoznaj się z częścią Programowanie pilota uniwersalnego.

Zainstaluj w pilocie zestaw nowych baterii. Jeśli ostatnio dokonano wymiany baterii, upewnij się, że położenie symboli + i - na bateriach jest zgodne z oznaczeniami + i - wewnątrz komory baterii.

Instalowanie baterii

Zresetuj głośnik soundbar, odłączając przewód zasilający od gniazdka sieciowego na 30 sekund, a następnie mocno podłączając przewód zasilania z powrotem do działającego gniazda sieciowego

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.