Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

Dotyczy:

Aby wymienić baterię w pilocie zdalnego sterowania, wykonaj następujące czynności:

Umieść pilota na płaskiej powierzchni tak, aby panel z przyciskami był skierowany w dół, a zasobnik na baterię znajdował się po prawej stronie.

Przesuń palcem i przytrzymaj zatrzask w sposób pokazany na ilustracji. Wysuń zasobnik na baterię, odciągając go w prawo.

Przytrzymując pilota panelem z przyciskami skierowanym w dół, włóż nową baterię do zasobnika (symbol + musi być skierowany w górę).

Delikatnie wsuń zasobnik na miejsce; spowoduje to jego samoczynne zatrzaśnięcie.

Uwaga: dla tego pilota odpowiednia jest bateria CR2032. Można także użyć baterii DL2032.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.