Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Resetowanie jednostki sterującej

Aby zresetować jednostkę sterującą, wykonaj następujące czynności:

naciśnij przycisk zasilania na jednostce sterującej i przytrzymaj go przez 5 sekund lub do momentu zmiany koloru wskaźnika zasilania jednostki sterującej na czerwony.

Zasilanie

naciśnij i zwolnij przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić system. wskaźnik zasilania zacznie migać na zielono, a następnie świecić w tym kolorze w sposób ciągły, sygnalizując gotowość systemu do użycia.

Uwaga: nie jest konieczne odłączenie kabla zasilającego od jednostki sterującej.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.