Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Przywracanie ustawień fabrycznych głośnika

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich sparowanych urządzeń przenośnych i ustawień językowych z głośnika oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

Włącz głośnik.

Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk ZASILANIA. Głośnik się wyłączy.

Zasilanie

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.