Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Przywracanie ustawień fabrycznych głośnika

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich ustawień językowych i sparowanych urządzeń przenośnych z głośnika.

Włącz głośnik.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie przez dziesięć sekund, aż głośnik się wyłączy.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.