Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Przywracanie ustawień fabrycznych głośnika

Resetowanie systemu do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie z pamięci głośnika sparowanych urządzeń przenośnych i ustawień języka oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

Włącz głośnik.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilania przez 10 sekund do momentu, aż wskaźnik Bluetooth® zaświeci się na niebiesko i usłyszysz komunikat głosowy o wyborze języka.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.