Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Przywracanie ustawień fabrycznych systemu

Aby przywrócić ustawienia fabryczne jednostce sterującej systemu Lifestyle:

Po wyłączeniu systemu naciśnij przycisk Power na jednostce sterującej i przytrzymaj go przez 5 sekund, aż zgaśnie dioda LED konsoli.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne modułowi Acoustimass:

  1. Wyłącz system.
  2. Odczekaj 30 sekund.
  3. Odłącz przewód wejściowy audio od modułu.
  4. Odłącz przewód zasilający modułu od gniazdka.
  5. Odczekaj 30 sekund.
  6. Ponownie podłącz przewód wejściowy audio do modułu.
  7. Włóż wtyczkę przewodu zasilania do gniazdka.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne bezprzewodowemu adapterowi SoundTouch:

Naciśnij przycisk sterowania na tylnym panelu modułu łączności bezprzewodowej SoundTouch i przytrzymaj go przez 15 sekund.

Po około 15-30 sekundach adapter sieci bezprzewodowej powinien się włączyć i połączyć z siecią. Połączenie będzie nawiązane, gdy dioda z tyłu adaptera zacznie świecić na biało.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.