Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywracanie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci z systemu oraz przywrócenie oryginalnych ustawień.

  1. Włącz system.
  2. Na jednostce sterującej naciśnij przycisk „SETUP”. Jeśli menu się nie pojawi, upewnij się, że na telewizorze wybrano właściwe źródło.
  3. Na jednostce sterującej jednocześnie naciśnij przyciski SETUP oraz SOURCE i przytrzymaj je do zniknięcia menu z ekranu telewizora.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.