Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Przywracanie fabrycznych ustawień systemu

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródeł sygnału, głośności i sieci z systemu SoundLink Air oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

Aby wykonać tę operację, naciśnij przycisk RESET na panelu dolnym i przytrzymaj go przez 10 sekund. Gdy operacja przywracania ustawień fabrycznych dobiegnie końca, wskaźnik Wi-Fi będzie migać na pomarańczowo. Aby ponownie nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi, uruchom aplikację do konfigurowania połączenia Wi-Fi.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.