Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Wybierz z pamięci głośnika urządzenie do sparowania

Wybór i parowanie urządzenia Bluetooth, które nie jest aktualnie zapisane w pamięci głośnika:

Uwaga: Komunikaty głosowe muszą być włączone, aby można było korzystać z tej funkcji. Jeśli komunikaty nie są włączone, sprawdź instrukcję Włączanie/wyłączanie komunikatów głosowych. Tylko jedno urządzenie Bluetooth może zostać podłączone za pomocą tej metody.

 

Naciśnij przycisk Bluetooth, aby usłyszeć nazwę urządzenia/urządzeń aktualnie podłączonych.

Ponownie naciśnij przycisk Bluetooth (w ciągu trzech sekund), aby wykonać podłączenie kolejnego urządzenia, które usłyszysz.

Powtarzaj ten krok, aż usłyszysz nazwę właściwego urządzenia.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.