Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Ustawianie alarmu

Podłącz słuchawki, następnie naciśnij opcję „Set Alarm” na stronie głównej. Tu możesz włączać i wyłączać alarmy, edytować je i dodawać nowe. Aby wybrać kilka alarmów, naciśnij przycisk „EDIT”. Dotknij danego alarmu, aby edytować jego godzinę i zaplanowane dni.

Aby edytować poszczególne alarmy, dotknij godziny alarmu, który chcesz edytować. Przesuwając cyfry oraz zmieniając ustawienie AM/PM, możesz zmienić godzinę alarmu. Pod opcją „Repeat Days” znajdują się dodatkowe opcje, np. „Alarm Sound”, „Alarm Volume” i „Play Sounds After Snooze”.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.