Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Konfiguracja i odtwarzanie ustawień wstępnych

Ustawienia wstępne pozwalają szybko przywołać ulubione stacje usług muzycznych, listy odtwarzania, wykonawców lub albumy. Po ich skonfigurowaniu można w dowolnym momencie uzyskać dostęp do muzyki za jednym dotknięciem przycisku lub za pośrednictwem aplikacji Bose Music.

Konfiguracja ustawień wstępnych

Korzystanie z przycisków na głośniku

Otwórz aplikację Bose Music i odtwórz zawartość, którą chcesz zapisać jako ustawienie wstępne

Na pilocie zdalnego sterowania głośnika naciśnij i przytrzymaj żądany numer ustawienia wstępnego (1–6), aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego

Korzystanie z aplikacji Bose Music

Uwaga: usługa muzyczna, o której odtwarzanie poproszono asystenta Amazon Alexa, nie może być ustawiona jako ustawienie wstępne. Zamiast tego otwórz aplikację Bose Music i dodaj usługę — jeśli jest ona dostępna — do konta Bose Music, a następnie wykonaj poniższe czynności.

W aplikacji Bose Music dotknij ikony My Bose w lewym górnym rogu

Wybierz produkt, na którym ma zostać zapisane ustawienie wstępne

Zapisz ustawienie wstępne, wykonując jedną z poniższych czynności:

Podczas odtwarzania źródła, które ma zostać zapisane jako ustawienie wstępne, dotknij i przytrzymaj ustawienia wstępnego, aż do momentu jego zapisania

Uwaga: ustawienia wstępne zapisywane są w urządzeniu, więc jeśli masz wiele urządzeń, każde z nich może mieć unikatowe ustawienia.

Odtwarzanie ustawień wstępnych

Po zapisaniu ustawienia można je przywołać, korzystając z numerów znajdujących się na elementach sterujących systemu lub w aplikacji Bose Music.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.