Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Konfiguracja priorytetu dźwięku z urządzenia Bluetooth

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do telefonu pokładowego dźwięk z niego jest zawsze słyszalny i nie można go wyciszyć w słuchawkach. W przypadku podłączenia do zestawu słuchawkowego urządzenia Bluetooth można wybrać, jak dźwięk z tego urządzenia ma być traktowany względem dźwięku z telefonu pokładowego. Można to zrobić za pomocą przełącznika priorytetów sygnału Bluetooth na module sterowania:

Telefon pokładowy przed urządzeniem Bluetooth

W przypadku wykrycia sygnału z telefonu pokładowego dźwięk z urządzenia Bluetooth jest tymczasowo wyciszony. Sygnał audio z urządzenia Bluetooth  będzie ponownie słyszalny po zakończeniu połączenia za pośrednictwem telefonu pokładowego.

Dźwięk z telefonu pokładowego połączony z sygnałem audio z urządzenia Bluetooth

Sygnał audio z urządzenia Bluetooth jest słyszalny równocześnie z dźwiękiem z telefonu pokładowego. Dźwięk z urządzenia Bluetooth będzie odtwarzany podczas połączeń nawiązanych za pośrednictwem telefonu pokładowego.

Tylko telefon pokładowy.

W trybie Off zasilanie Bluetooth jest odłączone, a wszystkie anteny są wyłączone. Aktywne jest tylko połączenie z telefonem pokładowym. Sygnał audio z zestawu Bluetooth jest wyłączony.

 

Uwaga: jeśli przełączysz się w tryb Off w czasie połączenia ze źródłem Bluetooth, po następnym włączeniu zestawu słuchawkowego konieczne może być ponowne nawiązanie połączenia Bluetooth.

Uwaga: przychodzące i wychodzące połączenia telefoniczne powodują automatycznie wyciszanie sygnału audio z zestawu Bluetooth (o ile przełącznik priorytetów sygnału Bluetooth został ustawiony w pozycji MUTE lub MIX). Podczas połączenia telefonicznego przez Bluetooth dźwięk z telefonu pokładowego i dźwięk połączenia będą słyszane jako mieszane.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.