Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Ustawienie opcji publicznego lub prywatnego udostępniania urządzeń

Udostępnianie ułatwia użytkownikom w tej samej sieci Wi-Fi korzystanie z tych samych produktów firmy Bose z wykorzystaniem własnego konta Bose Music. W trybie publicznym produkty są dostępne do udostępnienia wszystkim użytkownikom w sieci. Dzięki udostępnieniu użytkownicy w sieci mogą:

  • Słuchać własnych list odtwarzania Bose Music i stacji
  • Odtwarzać, wstrzymywać i dostosowywać głośność (w przypadku urządzenia udostępnionego lub urządzeń pogrupowanych)
  • Dostosowywać ustawienia urządzenia, w tym asystenta głosowego

Uwaga: można również zezwolić innym osobom na korzystanie z urządzenia, łącząc się za pomocą Bluetooth lub korzystając z kompatybilnej aplikacji innych firm, która obsługuje odtwarzanie w sieci Wi-Fi, jak np. Spotify.

Wybór trybu udostępniania

W aplikacji Bose Music dotknij ikony My Bose w lewym górnym rogu

Wybierz urządzenie, które chcesz udostępnić

Dotknij obrazu urządzenia w prawym dolnym rogu

Dotknij kolejno opcji Ustawienia > Udostępnianie i użyj przełącznika w celu włączenia lub wyłączenia opcji publicznej

Uwaga: w przypadku wyłączania opcji publicznej, użytkownicy, którym już udostępniono urządzenie, nadal będą mieć do niego dostęp i będą mogli dokonywać zmian; dodatkowi użytkownicy jednak nie będą mogli uzyskać dostępu, gdy funkcja publiczna będzie wyłączona. Aby przerwać udostępnianie na rzecz wszystkich użytkowników, którzy już posiadają dostęp, należy przywrócić domyślne ustawienia fabryczne systemu i ponownie go skonfigurować. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Przywracanie ustawień fabrycznych.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.