Wysyłki będą dostępne w ciągu 1– 2 dni roboczych z 90-dniowym okresem próbnym bez ryzyka i bezpłatną dostawą standardową

Ustawianie zegara

Naciśnij i przytrzymaj przez sekundę na pilocie przycisk TIME - lub TIME +, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „-CLOCK SET-”. Następnie puść przycisk.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME - lub TIME +, aż na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia godzina.

Poczekaj pięć sekund na automatyczne wyjście systemu z trybu „-Clock Set-”.