Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Ustawienia przełączników modułu sterowania

W fabrycznie nowym zestawie słuchawkowym są wybrane ustawienia domyślne. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia, możesz skorzystać z przełączników znajdujących się w module sterowania, wewnątrz zasobnika na baterie.

Otwieranie zasobnika na baterie

Mocno dociśnij wgłębienie na palec na pokrywce i przesuń pokrywkę w dół. Pokrywka jest połączona na stałe z modułem. Nie próbuj jej odłączać.

Uwaga: pokrywka zasobnika na baterie została zaprojektowana tak, aby pozostawała bezpiecznie zamknięta. Jej otwarcie może wymagać użycia stosunkowo dużej siły.

Przełączniki

Przełączniki obsługują następujące funkcje: priorytet (BT/AUX), telefon pokładowy (MON/ST), automatyczne włączanie i wyłączanie (ON/OFF).

Funkcja automatycznego włączania jest dostępna tylko w modelach korzystających z zasilania samolotu.

Ustawienia dotyczące telefonu pokładowego (MON/ST) są dostępne tylko w zestawach słuchawkowych, które obsługują dwukanałowe lub stereofoniczne telefony pokładowe.

ustawienia priorytetu (bt/aux) są dostępne tylko w zestawach słuchawkowych obsługujących łączność bluetooth®.

Zmiana ustawień przełączników

Otwórz zasobnik na baterie.

Jeśli w zasobniku znajdują się baterie, wyjmij je. Teraz można sprawdzić i zmienić ustawienia przełączników.

Aby zmienić ustawienie przełącznika, użyj długopisu lub małego śrubokrętu z płaską końcówką. Wykonaj tę czynność ostrożnie.

W poniższej tabeli przedstawiono opis pozycji, ustawień domyślnych i funkcji każdego z przełączników:

priority (przełącznik dostępny tylko w zestawach słuchawkowych obsługujących łączność bluetooth):
pozwala ustawić jedno z dwóch dodatkowych źródeł dźwięku jako priorytetowe. wybierz opcję bt, aby przypisać wyższy priorytet połączeniom bluetooth (bezprzewodowym). wybierz opcję aux, aby przypisać wyższy priorytet połączeniom przewodowym.

intercom (przełącznik dostępny tylko w zestawach słuchawkowych, które obsługują dwukanałowe lub stereofoniczne telefony pokładowe):
w przypadku większości konfiguracji fabrycznie jest wybierane ustawienie mon (dźwięk słychać w obu muszlach). jeśli samolot jest wyposażony w stereofoniczny telefon pokładowy, wybierz ustawienie stereofoniczne (st).

auto on (przełącznik dostępny tylko w zestawach słuchawkowych korzystających z zasilania samolotu):
fabrycznie wybierane jest ustawienie on, co oznacza, że funkcja automatycznego włączania jest aktywna. zestaw słuchawkowy włącza się, kiedy jest dostępne zasilanie samolotu. aby dezaktywować funkcję automatycznego włączania, przestaw przełącznik w pozycję off. kiedy przełącznik znajduje się w pozycji off, zestaw słuchawkowy trzeba włączać ręcznie.

auto off:
fabrycznie wybierane jest ustawienie on, co oznacza, że funkcja automatycznego wyłączania jest aktywna. zestaw słuchawkowy wyłącza się po 3–9 minutach bezczynności. aby dezaktywować funkcję automatycznego wyłączania, przestaw przełącznik w pozycję off. kiedy przełącznik znajduje się w pozycji off, zestaw słuchawkowy trzeba wyłączać ręcznie.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.