Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Ustawienia przełączników modułu sterowania

W fabrycznie nowym zestawie słuchawkowym są wybrane ustawienia domyślne. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia, możesz skorzystać z przełączników znajdujących się w module sterowania, wewnątrz zasobnika na baterie:

Otwórz komorę baterii, naciskając mocno w miejscu wgłębienia na palec, a następnie zsuwając pokrywę. Pokrywa jest połączona na stałe z modułem. Nie wolno jej odłączać.

Jeśli w zasobniku znajdują się baterie, należy je wyjąć. Teraz można sprawdzić i zmienić ustawienia przełączników.

Aby zmienić ustawienie przełącznika, należy użyć długopisu lub małego śrubokrętu z płaską końcówką. Czynność należy wykonywać ostrożnie.

Zarezerwowany:
zarezerwowany dla przyszłego użytku.

 

Automatycznie włączony (dostępne tylko w zestawach słuchawkowych korzystających z zasilania samolotu):
Fabrycznie wybierane jest ustawienie auto-on, co oznacza, że funkcja automatycznego włączania jest aktywna. Zestaw słuchawkowy włącza się, kiedy jest dostępne zasilanie samolotu. Aby dezaktywować funkcję automatycznego włączania, należy przestawić przełącznik w pozycję Off. Kiedy przełącznik znajduje się w pozycji Off, zestaw słuchawkowy trzeba włączać ręcznie.

 

Dźwięk z telefonu pokładowego:
Ustaw czułość telefonu pokładowego na normalną lub niską (-12 dB).

 

Telefon pokładowy (dostępne tylko w zestawach słuchawkowych, które obsługują dwukanałowe lub stereofoniczne telefony pokładowe):
W przypadku większości konfiguracji fabrycznie jest wybierane ustawienie MON (dźwięk słychać w obu muszlach). Jeśli samolot jest wyposażony w stereofoniczny telefon pokładowy, należy wybrać ustawienie stereofoniczne (ST).

 

Automatyczne wyłączanie:
Fabrycznie zestaw jest ustawiony tak, by funkcja automatycznego wyłączania była aktywna. Zestaw słuchawkowy wyłącza się po 3–9 minutach bezczynności. Aby dezaktywować funkcję automatycznego wyłączania, przestaw przełącznik w pozycję Off. Kiedy przełącznik znajduje się w pozycji Off, zestaw słuchawkowy trzeba wyłączać ręcznie.

 

Sterowanie dotykowe:
Funkcja sterowania dotykowego jest domyślnie wyłączona. Po włączeniu funkcji sterowania dotykowego można dotknąć dwukrotnie słuchawki, aby przełączyć w niej ustawienie trybu redukcji hałasu na niskie oraz zmienić ustawienie przełącznika modułu sterowania funkcją akustycznej redukcji hałasu.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.