Bezpłatne dostawy i zwroty
 

System nie wykrywa pamięci USB

Jeśli system nie wykrywa podłączonej pamięci USB:

Odłącz i ponownie podłącz pamięć USB. Być może pamięć USB nie jest podłączona prawidłowo do złącza w jednostce sterującej. Odłącz i prawidłowo podłącz wtyk.

Spróbuj skorzystać ze złącza USB na tylnym panelu jednostki sterującej. Na tylnym panelu jednostki sterującej jest dostępne dodatkowe złącze USB.

Spróbuj użyć innej pamięci USB. Być może pamięć USB jest uszkodzona.

Wykonaj procedurę resetowania jednostki sterującej:

wyłącz jednostkę sterującą, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund jej przycisk zasilania.

Kiedy zgaśnie czerwony wskaźnik LED, zwolnij przycisk zasilania i sprawdź, czy teraz pamięć jest wykrywana.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.