90-dniowy okres próbny bez ryzyka, 2-letnia gwarancja i bezpłatna dostawa standardowa dla zamówień powyżej 200 PLN

Aktualizowanie systemu

WAŻNA INFORMACJA dla klientów posiadających kilka systemów Solo
Każdy system Solo ma unikalny klucz programowy, który jest sprawdzany podczas aktualizacji systemu. Podczas aktualizacji więcej niż jednego systemu nie wolno korzystać z tego samego oprogramowania, ponieważ można w ten sposób trwale uszkodzić sprzęt. Aby temu zapobiec, przed aktualizacją kolejnego systemu należy upewnić się, że wszystkie pliki *.bos zostały usunięte z napędu.

Do wykonania aktualizacji potrzebny będzie przenośny napęd USB z przynajmniej 10 MB wolnego miejsca. Napęd musi byś sformatowany w systemie FAT lub FAT32.

Minimalne wymagania systemowe

Użytkownicy komputerów PC z systemem Windows:

 • Procesor 300 MHz (1 GHz w przypadku systemu Vista lub Windows 7) 32-bitowy lub 64-bitowy
 • 128 MB RAM (system Windows XP); 512 MB (system Vista Home Basic); 1 GB (inne edycje systemu Vista i Windows 7 w wersji 32-bitowej); 2 GB (system Windows 7 w wersji 64-bitowej)
 • Połączenie z Internetem
 • 30 MB dostępnego miejsca na dysku twardym
 • Port USB 1.1, 2.0 lub 3.0

Użytkownicy komputerów Mac:

 • OS v10.5 (Leopard), v10.6 (Snow Leopard) lub v10.7 (Lion)
 • Procesor Intel
 • 512 MB RAM (Leopard); 1 GB (Snow Leopard)
 • Połączenie z Internetem
 • 40 MB dostępnego miejsca na dysku twardym
 • Port USB 1.1, 2.0 lub 3.0

Czynności do wykonania:

Do pobrania danych o aktualizacji będzie potrzebny komputer.

Aby uzyskać te dane, najpierw wyłącz zasilanie i odłącz z gniazdka system Bose Solo 5 TV.

Podłącz napęd USB do swojego komputera. Usuń z niego wszystkie pliki.

Pobierz poniższy plik aktualizacji oprogramowania (Solo5.mdu).

Użytkownicy komputerów PC z systemem Windows:

W oknie „Pobieranie pliku” wybierz folder docelowy dla pliku i kliknij „Zapisz”. Plik możesz zapisać bezpośrednio na napędzie USB. Jeśli plik został pobrany na pulpit komputera, przenieś go na napęd USB, zanim go usuniesz.

Użytkownicy komputerów Mac:

Poczekaj na pobranie pliku przez komputer.

Otwórz folder „Pobrane” i skopiuj plik aktualizujący na napęd USB.

Po zakończeniu kopiowania usuń plik z komputera.

Włóż napęd USB do gniazda z tyłu urządzenia oznaczonego jako „Service”.

Podłącz system dźwiękowy Bose Solo 5 TV do gniazdka. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie, a dioda będzie co kilka sekund migać na pomarańczowo.

Aktualizacja może potrwać kilka minut. Dioda systemu Bose® Solo 5 TV nadal powinna migać. Po zakończeniu aktualizacji dioda zacznie migać na zielono.

Gdy dioda będzie migać na zielono, odłącz napęd USB od systemu Bose® Solo 5 TV. System powróci do normalnego funkcjonowania po wyjęciu napędu USB i włączeniu zasilania.

Rozwiązywanie problemów

Wykonaj poniższe czynności, zanim ponownie uruchomisz aplikację aktualizującą:

Podczas pobierania aktualizacji z Internetu:

 • Upewnij się, że komputer jest nadal połączony z Internetem.
 • Aplikacja potrzebuje kilku informacji na temat systemu Bose Solo 5 TV. W tym celu najpierw włóż wybrany napęd do gniazda oznaczonego jako „Service”, znajdującego się na tylnej ściance urządzenia. Zielona dioda powinna zmienić kolor na pomarańczowy, zacznie migać przez kilka sekund, a następnie zgaśnie. Po zgaśnięciu diody wyjmij napęd i włóż go ponownie do komputera.
 • Poczekaj, aż komputer poinformuje, że należy wyjąć napęd USB.

Podczas aktualizacji systemu dźwiękowego Bose Solo 5 TV:

 • Przed włożeniem napędu USB upewnij się, że system jest podłączony do sieci elektrycznej i włączony, a zielona dioda LED nie miga.
 • Jeżeli w trakcie aktualizacji świeci się czerwona dioda LED, wyjmij napęd z systemu, odłącz system z gniazdka elektrycznego na około minutę, następnie podłącz go ponownie. Upewnij się, że system jest zasilany (ciągłe zielone światło LED) i ponownie włóż napęd.

Porada: Podłącz napęd USB bezpośrednio do gniazda USB komputera.
Korzystanie z koncentratorów może utrudnić proces wykrywania dysku USB przez aplikację.
Podłączenie dysku bezpośrednio do gniazda komputera ułatwi jego lokalizację.

Menu Pomoc
Menu Pomoc jest dostępne przez cały czas trwania procesu aktualizacji. Informacje dostępne w menu Pomoc:

 • Umowa licencyjna: Sprawdź umowę licencyjną.
 • Informacje o systemie: Wyświetl informacje na temat aktualnej wersji oprogramowania systemu Bose Solo 5 TV, a także o komputerze i systemie operacyjnym.

Jeżeli problemy nadal występują, skontaktuj się z obsługą klienta Bose.

Często zadawane pytania

Dlaczego może być konieczna aktualizacja oprogramowania systemu Bose Solo 5 TV?

Aktualizacja oprogramowania pozwala zagwarantować jego optymalną pracę.

Czy ta aktualizacja jest dostępna zarówno dla komputerów PC, jak i komputerów Mac?

Tak, przy spełnieniu minimalnych wymagań sprzętowych: Komputer musi korzystać z systemu Windows XP lub nowszego. Na komputerze Mac musi być uruchomiony system OS 10 lub nowszy.

Jakiego typu napędu USB należy użyć?

Można skorzystać z niemal każdego napędu USB, który ma przynajmniej 10 MB dostępnego miejsca. Napęd, który jest wyświetlany w systemie jako dysk twardy lub „urządzenie kompozytowe”, nie będzie działać. Dysk musi być sformatowany w systemie plików FAT lub FAT32.

Czy napęd USB musi być pusty?

Nie jest to wymagane, niemniej mocno zalecane. Jeżeli uruchomiono wcześniej aktualizację Bose z użyciem tego napędu, należy się upewnić, że wszystkie pliki z rozszerzeniem *.bos zostały usunięte.

Ile czasu trwa aktualizacja?

Pobranie aktualizacji z serwera firmy Bose na komputer powinno zająć tylko kilka minut. Przeprowadzenie aktualizacji w systemie Bose Solo 5 TV powinno zająć kilka sekund.

Gdzie w systemie Bose Solo 5 TV znajduje się gniazdo USB?

Znajduje się ono na tylnej ściance systemu i jest oznaczone jako „Service”.