Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

System dźwiękowy Bose® Solo 5 TV

WAŻNA INFORMACJA dla klientów posiadających kilka systemów Solo
Każdy system Solo ma unikalny klucz programowy, który jest sprawdzany podczas aktualizacji systemu. Podczas aktualizacji więcej niż jednego systemu nie wolno korzystać z tego samego oprogramowania, ponieważ można w ten sposób trwale uszkodzić sprzęt. Aby temu zapobiec, przed aktualizacją kolejnego systemu należy upewnić się, że wszystkie pliki *.bos zostały usunięte z napędu.

Dlaczego warto aktualizować system dźwiękowy Bose Solo 5 TV?

System Bose Solo 5 TV został opracowany z myślą o sprawnej pracy przez wiele lat. Aktualizacje systemu zapewnią jego prawidłowe funkcjonowanie.

Co jest potrzebne: Przenośny napęd USB, przynajmniej z 10 MB wolnej przestrzeni.

Informacja dla użytkowników, którzy wcześniej przeprowadzali aktualizację produktu firmy Bose: Przed rozpoczęciem procesu należy upewnić się, że wszystkie pliki *.bos zostały usunięte z napędu.

Minimalne wymagania systemowe

Użytkownicy komputerów PC z systemem Windows:

 • Procesor 300 MHz (1 GHz w przypadku systemu Vista lub Windows 7) 32-bitowy lub 64-bitowy
 • 128 MB RAM (system Windows XP); 512 MB (system Vista Home Basic); 1 GB (inne edycje systemu Vista i Windows 7 w wersji 32-bitowej); 2 GB (system Windows 7 w wersji 64-bitowej)
 • Połączenie z Internetem
 • 30 MB dostępnego miejsca na dysku twardym
 • Port USB 1.1, 2.0 lub 3.0

Użytkownicy komputerów Mac:

 • OS v10.5 (Leopard), v10.6 (Snow Leopard) lub v10.7 (Lion)
 • Procesor Intel
 • 512 MB RAM (Leopard); 1 GB (Snow Leopard)
 • Połączenie z Internetem
 • 40 MB dostępnego miejsca na dysku twardym
 • Port USB 1.1, 2.0 lub 3.0

Czynności do wykonania:

Do pobrania danych o aktualizacji będzie potrzebny komputer.

Aby uzyskać te dane, najpierw wyłącz zasilanie i odłącz z gniazdka system Bose® Solo 5 TV.

Następnie podłącz swój napęd USB do komputera. Usuń z niego wszystkie pliki.

Rozpocznij pobieranie aktualizacji oprogramowania

Użytkownicy komputerów PC z systemem Windows:

W oknie „Pobieranie pliku” kliknij przycisk „Uruchom” lub „Zapisz”.

Jeśli klikniesz „Uruchom”, postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami, aby wykonać aktualizację.

Jeśli „Zapisz”, wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik (Bose_System_Updater.exe). Następnie uruchom aplikację z dysku twardego i postępuj zgodnie z monitami, aby przeprowadzić aktualizację.

Użytkownicy komputerów Mac:

Poczekaj na pobranie pliku przez komputer. Pojawi się on na pulpicie jako ikona dysku twardego.

Następnie powinno otworzyć się okno. Przeciągnij plik aktualizacji na pulpit w przedstawiony sposób. (Jeśli okno się nie pojawi, kliknij ikonę dwa razy).

Uruchom plik aktualizacji z pulpitu i postępuj zgodnie z monitami, aby przeprowadzić aktualizację.

Po zapisaniu aktualizacji na napędzie USB wyjmij go z komputera i podejdź do systemu Bose Solo 5 TV, aby przeprowadzić aktualizację.

Włóż napęd USB do gniazda oznaczonego jako „Service”.

Podłącz system dźwiękowy Bose Solo 5 TV do gniazdka. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie, a kontrolka będzie co kilka sekund migać na pomarańczowo.

Aktualizacja zajmie kilka sekund. Kontrolka systemu Bose® Solo 5 TV nadal powinna migać. Po zakończeniu aktualizacji kontrolka zacznie migać na zielono.

Gdy kontrolka będzie migać na zielono, odłącz napęd USB od systemu Bose® Solo 5 TV. System powróci do normalnego funkcjonowania po wyjęciu napędu USB i włączeniu zasilania.

Rozwiązywanie problemów

Wykonaj poniższe czynności, zanim ponownie uruchomisz aplikację aktualizującą:

Podczas pobierania aktualizacji z Internetu:

 • Upewnij się, że komputer jest nadal połączony z Internetem.
 • Aplikacja potrzebuje kilku informacji na temat systemu Bose Solo 5 TV. W tym celu najpierw włóż wybrany napęd do gniazda oznaczonego jako „Service”, znajdującego się na tylnej ściance urządzenia. Zielone światło powinno zmienić kolor na pomarańczowy, zacznie migać przez kilka sekund, a następnie zgaśnie. Po zgaśnięciu światła wyjmij napęd i włóż go ponownie do komputera.
 • Poczekaj, aż komputer poinformuje, że należy wyjąć napęd USB.

Podczas aktualizacji systemu dźwiękowego Bose Solo 5 TV:

 • Przed włożeniem napędu USB upewnij się, że system jest podłączony do sieci elektrycznej i włączony, a zielona dioda LED nie miga.
 • Jeżeli w trakcie aktualizacji świeci się czerwona dioda LED, wyjmij napęd z systemu, odłącz system z gniazdka elektrycznego na około minutę, następnie podłącz go ponownie. Upewnij się, że system posiada zasilanie (ciągłe zielone światło LED) i ponownie włóż napęd.

Porada: Podłącz napęd USB bezpośrednio do gniazda USB komputera.
Korzystanie z koncentratorów może utrudnić proces wykrywania dysku USB przez aplikację.
Podłączenie dysku bezpośrednio do gniazda komputera ułatwi jego lokalizację.

Menu Pomoc
Menu Pomoc jest dostępne przez cały czas trwania procesu aktualizacji. Informacje dostępne w menu Pomoc:

 • Umowa licencyjna: Sprawdź umowę licencyjną.
 • Informacje o systemie: Wyświetl informacje na temat aktualnej wersji oprogramowania systemu Bose Solo 5 TV, a także o komputerze i systemie operacyjnym.

Jeżeli problemy nadal występują, skontaktuj się z obsługą klienta Bose.

Często zadawane pytania

Dlaczego może być konieczna aktualizacja oprogramowania systemu Bose Solo 5 TV?

Aktualizacja oprogramowania pozwala zagwarantować jego optymalną pracę.

Czy ta aktualizacja jest dostępna zarówno dla komputerów PC, jak i komputerów Mac?

Tak, przy spełnieniu minimalnych wymagań sprzętowych: Komputer musi korzystać z systemu Windows XP lub nowszego. Na komputerze Mac musi być uruchomiony system OS 10 lub nowszy.

Jakiego typu napędu USB należy użyć?

Można skorzystać z niemal każdego napędu USB, który ma przynajmniej 10 MB dostępnego miejsca. Napęd, który jest wyświetlany w systemie jako dysk twardy lub „urządzenie kompozytowe”, nie będzie działać. Dysk musi być sformatowany w systemie plików FAT lub FAT32.

Czy napęd USB musi być pusty?

Nie jest to wymagane, niemniej mocno zalecane. Jeżeli uruchomiono wcześniej aktualizację Bose z użyciem tego napędu, należy się upewnić, że wszystkie pliki z rozszerzeniem *.bos zostały usunięte.

Ile czasu trwa aktualizacja?

Pobranie aktualizacji z serwera firmy Bose na komputer powinno zająć tylko kilka minut. Przeprowadzenie aktualizacji w systemie Bose Solo 5 TV powinno zająć kilka sekund.

Gdzie w systemie Bose Solo 5 TV znajduje się gniazdo USB?

Znajduje się ono na tylnej ściance systemu i jest oznaczone jako „Service”.