Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem

Brak dźwięku w słuchawkach

Upewnij się, że słuchawki są włączone.

Sprawdź stan kabla audio. Być może wtyk lub sam kabel są uszkodzone.

Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone. Być może słuchawki są podłączone nieprawidłowo albo wtyk się poluzował. Odłącz wtyki po obu stronach i podłącz je ponownie.

Upewnij się, że urządzenie audio jest włączone oraz że jest ustawiony odpowiednio wysoki poziom głośności.

Użyj innego urządzenia audio. Być może problem dotyczy urządzenia audio, do którego słuchawki są podłączone.

Sprawdź, czy przełącznik Hi/Lo jest ustawiony we właściwym położeniu. Ustawienie przełącznika pomiędzy położeniami Hi i Lo może skutkować wyciszeniem dźwięku.

Sprawdź dodatkowy kabel audio z zestawu (dotyczy tylko modeli QC®15 zakupionych w czerwcu 2011 r. i później). Jeżeli problem występuje tylko w przypadku użycia tego kabla, wymień go na inny.

Słychać dźwięk tylko w jednej słuchawce

Sprawdź ustawienie zrównoważenia kanałów (balansu) w urządzeniu źródłowym. Być może ustawienie balansu jest nieprawidłowe. Wybierz ustawienie środkowe.

Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone. Być może słuchawki są podłączone nieprawidłowo albo wtyk się poluzował. Odłącz wtyki po obu stronach i podłącz je ponownie.

Sprawdź dodatkowy kabel audio z zestawu (dotyczy tylko modeli QC®15 zakupionych w czerwcu 2011 r. i później). Jeżeli problem występuje tylko w przypadku użycia tego kabla, wymień go na inny.

Bas jest zbyt silny

Wyłącz funkcje korekcji dźwięku w urządzeniu źródłowym.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.