Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem

iPod® odtwarza muzykę, ale nie słychać jej z systemu

  • Jeżeli właśnie zakończyła się aktualizacja systemu operacyjnego w urządzeniu iPod lub iPhone®, odczekaj kilka minut, zanim użyjesz systemu SoundDock. Niektóre aplikacje urządzenia Apple® mogą wymagać dodatkowego czasu na dokończenie aktualizacji. Wyjmij urządzenie Apple ze stacji dokującej systemu SoundDock, odczekaj kilka minut i włóż je ponownie. Sprawdź poprawność połączenia.
  • Kiedy iPod jest umieszczony w nakładce ochronnej albo futerale, jego styki mogą nie być połączone ze stykami złącza w stacji dokującej. Zdjęcie nakładki/futerału pomoże dobrze dopasować iPoda do stacji dokującej z wykorzystaniem dostarczonej wkładki.
  • Zresetuj iPoda. iPod może działać nieprawidłowo i może wymagać zresetowania. Skorzystaj z pomocy technicznej firmy Apple.
  • Podłącz system do innego gniazdka elektrycznego. Problem może być związany z danym gniazdkiem.
  • Zresetuj system SoundDock. Wyłącz system i odłącz go od źródła zasilania na 60 sekund. Po ponownym podłączeniu systemu do źródła zasilania sprawdź, czy iPod się ładuje.

Działa tylko jeden z głośników. Czy można wyregulować balans dźwięku?

W przypadku tego systemu regulacja balansu nie jest możliwa. Tym niemniej spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Jeśli iPod jest umieszczony w nakładce ochronnej lub futerale, zdejmij nakładkę/futerał i ponownie włóż urządzenie do stacji dokującej. Nieprawidłowe umieszczenie urządzenia w stacji dokującej może skutkować niską jakością lub przerywanym dźwiękiem.
  • Spróbuj odtworzyć inny utwór. Problem może powodować dany utwór.
  • Zresetuj iPoda. Skorzystaj z pomocy firmy Apple, aby dowiedzieć się, jak to zrobić, w zależności od modelu urządzenia.
  • Zresetuj system SoundDock. Wyłącz system i odłącz go od źródła zasilania na 60 sekund. Po ponownym podłączeniu systemu do źródła zasilania sprawdź, czy iPod się ładuje.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.