Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem

Brak dźwięku w słuchawkach

  • Sprawdź stan kabla audio. Być może wtyk lub sam kabel są uszkodzone.
  • Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone. Być może słuchawki są podłączone nieprawidłowo albo wtyk się poluzował. Odłącz wtyk i podłącz go ponownie.
  • Upewnij się, że urządzenie audio jest włączone oraz że jest ustawiony odpowiednio wysoki poziom głośności.
  • Użyj innego urządzenia audio. Być może problem dotyczy urządzenia audio, do którego słuchawki są podłączone.

Słychać dźwięk tylko w jednej słuchawce

  • Sprawdź ustawienie zrównoważenia kanałów (balansu) w urządzeniu źródłowym. Być może ustawienie balansu jest nieprawidłowe. Wybierz ustawienie środkowe.
  • Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone. Być może słuchawki są podłączone nieprawidłowo albo wtyk się poluzował. Odłącz wtyk i podłącz go ponownie.

Bas jest zbyt silny

  • Wyłącz funkcje korekcji dźwięku w urządzeniu źródłowym.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.