Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Głośnik nie włącza się przy zasilaniu sieciowym

Wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać ten problem:

Sprawdź, czy głośnik jest podłączony do działającego gniazdka elektrycznego.

Upewnij się, że używasz zasilacza Bose dostarczonego razem z głośnikiem lub opcjonalnej ładowarki Bose.

Jeśli korzystasz z zabezpieczenia przed przepięciami, podłącz kabel zasilający bezpośrednio do ściennego gniazda sieciowego.

Wejdź na stronę http://btu.bose.com/, aby sprawdzić, czy produkt korzysta z najnowszej wersji oprogramowania układowego.

Jeśli powyższe czynności nie rozwiążą problemu, możesz spróbować tymczasowo przełączyć głośnik w tryb transportowy (Ship mode), co spowoduje ponowne uruchomienie wewnętrznego procesora. Aby przełączyć głośnik w ten tryb, wykonaj następujące czynności:

Podłącz głośnik do zasilania.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 10 sekund.

Przytrzymując przycisk wielofunkcyjny, odłącz głośnik od zasilania.

Zwolnij przycisk wielofunkcyjny.

Głośnik pracuje teraz w trybie transportowym. Jest to równoznaczne z „wyłączeniem” głośnika — nie będzie on zasilany i wszystkie funkcje staną się niedostępne. Aby opuścić tryb transportowy, podłącz głośnik do zasilania. Zalecamy ładowanie przez co najmniej godzinę.

Uwaga: przełączenie głośnika w tryb transportowy spowoduje ponowne uruchomienie procesora, lecz nie usunie żadnych ustawień, jak np. wybrany język czy sparowane urządzenia Bluetooth.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.