Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Zapisywanie stacji radiowych w pamięci systemu

Dotyczy:

Aby zapisać stacje radiowe w pamięci systemu, wykonaj następujące czynności:

włącz system wave za pomocą pilota, naciskając przycisk radio, a następnie wybierz pasmo fm lub am jako źródło sygnału.

Radio

ręcznie dostrój tuner radiowy do żądanej stacji za pomocą przycisku wyszukiwanie/ścieżka,

Wyszukiwanie/ścieżka

naciśnij wybrany przycisk ustawień wstępnych i przytrzymaj go przez pięć sekund. po wyświetleniu odpowiedniego numeru ustawienia wstępnego na przednim panelu systemu zwolnij przycisk.

Przyciski ustawień wstępnych

Powtórz tę procedurę, aby zapisać maksymalnie sześć stacji AM i sześć FM.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.