Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Zapisywanie stacji radiowych w pamięci systemu

Dotyczy:

użytkownik może zapisać maksymalnie po sześć stacji radiowych fm i am w celu ich szybkiego wybierania przy użyciu przycisków ustawień wstępnych.

Aby zapisać stację w pamięci, wykonaj następujące czynności:

za pomocą przycisków wyszukiwanie/ścieżka dostrój stację, którą chcesz zapisać.

Wyszukiwanie/ścieżka

naciśnij i przytrzymaj jeden z sześciu przycisków ustawień wstępnych, aż usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy potwierdzenia. na wyświetlaczu będzie widoczny numer ustawienia wstępnego i częstotliwość stacji radiowej.

Przyciski ustawień wstępnych

aby włączyć stację fm lub am zapisaną w pamięci systemu, naciśnij odpowiedni przycisk ustawienia wstępnego.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.