Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Przełączanie między sparowanymi urządzeniami

Po włączeniu słuchawki łączą się automatycznie z dwoma ostatnio używanymi urządzeniami.

Kiedy jest aktywne połączenie z dwoma urządzeniami, można odtwarzać muzykę z dowolnego z nich. Aby przełączyć się na inne podłączone urządzenie, wstrzymaj odtwarzanie w pierwszym z nich i rozpocznij odtwarzanie w drugim.

Aby połączyć się z urządzeniem zapisanym w pamięci słuchawek, które nie jest aktualnie podłączone:

przesuń przełącznik całkowicie do góry, do pozycji oznaczonej symbolem bluetooth, i zwolnij go, aby usłyszeć, które urządzenia są aktualnie podłączone.

w ciągu trzech sekund ponownie przesuń przełącznik całkowicie do góry, do pozycji oznaczonej symbolem bluetooth, i zwolnij go, aby połączyć się z następnym sparowanym urządzeniem.

Powtarzaj krok 2, aż usłyszysz nazwę właściwego urządzenia.

Uwaga: warunkiem użycia tej funkcji jest włączenie komunikatów głosowych. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Wyłączanie/włączanie komunikatów głosowych.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.