Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Przełączanie między sparowanymi urządzeniami

Po włączeniu słuchawki łączą się automatycznie z dwoma ostatnio używanymi urządzeniami.

Kiedy jest aktywne połączenie z dwoma urządzeniami, można odtwarzać muzykę z dowolnego z nich. Aby przełączyć się na inne podłączone urządzenie, wstrzymaj odtwarzanie w pierwszym z nich i rozpocznij odtwarzanie w drugim.

Aby połączyć się z urządzeniem zapisanym w pamięci słuchawek, które nie jest aktualnie podłączone:

Przesuń przełącznik całkowicie do góry, do pozycji oznaczonej symbolem Bluetooth, i zwolnij go, aby usłyszeć, które urządzenia są aktualnie podłączone.

W ciągu trzech sekund ponownie przesuń przełącznik całkowicie do góry, do pozycji oznaczonej symbolem Bluetooth, i zwolnij go, aby połączyć się z następnym sparowanym urządzeniem.

Powtarzaj krok 2, aż usłyszysz nazwę właściwego urządzenia.

Uwaga: aby można było skorzystać z tej funkcji, muszą być włączone komunikaty głosowe.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.