Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Wskaźniki stanu systemu

Wskaźniki stanu umieszczone obok przycisków kontrolnych świecą się lub migają, wskazując stan głośnika.

Wskaźnik akumulatora: Wskazuje poziom naładowania akumulatora. Po każdym włączeniu głośnika wskaźnik akumulatora przedstawia przez dwie sekundy poziom naładowania akumulatora, a komunikat głosowy informuje o poziomie naładowania akumulatora.

  • Wskaźnik świeci na zielono: poziom naładowania co najmniej średni
  • Wskaźnik miga na pomarańczowo: ładowanie
  • Wskaźnik świeci na żółto: średni poziom naładowania
  • Wskaźnik świeci na czerwono (miga): konieczność ładowania

Wskaźnik Bluetooth®: Pokazuje status podłączenia urządzenia przenośnego.

  • Nie świeci: Nie wybrano źródła Bluetooth
  • Miga na niebiesko: gotowość do parowania
  • Miga na biało: łączenie
  • Świeci na biało: połączono

Wskaźnik wyboru sygnału wejściowego: Pokazuje status podłączenia urządzenia połączonego poprze AUX lub kabel USB micro-B.

  • Wskaźnik świeci na biało: Głośnik jest przygotowany do odtwarzania zawartości urządzenia.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.