Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Wskaźniki stanu systemu

Umieszczone z przodu głośnika SoundLink® wskaźniki stanu informują o aktywnym źródle dźwięku lub funkcji.

wskaźniki stanu

Określa czy głośnik odtwarza muzykę ze źródła zewnętrznego, które jest podłączone do gniazda AUX.

Określa stan głośnika SoundLink® po wybraniu urządzenia Bluetooth®:

  • Wykrywanie: głośnik jest w trybie wykrywania i można go sparować z nowym urządzeniem. Kontrolka powoli zapala się i gaśnie, mniej więcej w ciągu sekundy.
  • Łączenie: głośnik próbuje połączyć się ze sparowanym urządzeniem. Kontrolka gwałtownie miga, mniej więcej raz na sekundę.
  • Połączono: głośnik połączył się ze sparowanym urządzeniem. Wskaźnik pozostaje włączony
  • Rozłączono: głośnik można połączyć się z dowolnym sparowanym urządzeniem. Kontrolka miga, mniej więcej raz na trzy sekundy.

Pokazuje poziom naładowania akumulatora.

Zielony: co najmniej 70% naładowania

Żółty: od 20 do 70%

Czerwony: 20% lub mniej (wymagane ładowanie)

Miga, co oznacza, że dźwięk jest wyciszony.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.