Zamów przed 21 grudnia, by otrzymać zamówienie przed świętami.
 

Wskaźniki stanu systemu

Dotyczy:

 • Bezprzewodowy system muzyczny SoundLink®

Wskaźniki stanu znajdujące się na przednim panelu systemu SoundLink® informują o wyborze źródła i stanie akumulatora.

Źródło AUX

 • Nie świeci: nie wybrano źródła AUX.
 • Świeci: wybrano źródło AUX.

Źródło bezprzewodowe

 • Nie świeci: brak połączenia bezprzewodowego.
 • Świeci: aktywne połączenie ze źródłem bezprzewodowym.
 • Szybko miga: trwa łączenie ze źródłem bezprzewodowym.
 • Krótko miga (co 3 sekundy): jest wybrane źródło bezprzewodowe, ale zostało ono odłączone z poziomu komputera.

Uwaga: wskaźnik wybranego źródła miga po każdym naciśnięciu przycisku na pilocie zdalnego sterowania.

Akumulator: poziom naładowania akumulatora podczas kontroli ręcznej

 • Zielony: 70% lub więcej
 • Żółty: 20–70%
 • Czerwony (miganie): 20% lub mniej (wymagane ładowanie)

Akumulator: podczas ładowania

 • Żółty: ładowanie akumulatora
 • Nie świeci: cykl ładowania zakończony

Moduł USB systemu SoundLink®

 • Nie świeci: brak zasilania modułu USB
 • Powoli miga: zasilanie włączone; moduł gotowy do połączenia z systemem SoundLink®
 • Szybko miga: nawiązywanie połączenia
 • Świeci: moduł połączony z systemem SoundLink®

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.