Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Włączanie/wyłączanie funkcji kompresji dźwięku

Funkcja kompresji dźwięku zwiększa wyrazistość mowy w ścieżce dźwiękowej. Ta funkcja jest dostępna tylko dla źródeł sygnału wideo.

Aby zmienić ustawienie funkcji kompresji dźwięku, wykonaj następujące czynności:

Włącz telewizor i wybierz w nim wejście wideo, do którego jest podłączony system Lifestyle®.

naciśnij na pilocie przycisk source, a następnie za pomocą przycisku strzałki w górę lub strzałki w dół wybierz żądane źródło sygnału. naciśnij przycisk ok, aby potwierdzić.

za pomocą przycisku strzałki w prawo podświetl ikonę „options” (opcje), a następnie naciśnij przycisk ok.

za pomocą przycisku strzałki w górę lub strzałki w dół podświetl pozycję „audio compression” (kompresja dźwięku).

dostosuj ustawienie za pomocą przycisku strzałki w lewo lub strzałki w prawo. wybierz ustawienie „enhance dialog” (wyraziste dialogi), „smart volume” (inteligentna regulacja głośności) lub „off” (wył.).

naciśnij przycisk exit, aby zamknąć menu.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.