Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Wyłączanie wewnętrznych głośników telewizora

Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku z systemu Bose®, należy wyłączyć wewnętrzne głośniki telewizora. W menu ekranowym telewizora jest często dostępna opcja włączania/wyłączania głośników telewizora. Jeśli telewizor jest wyposażony w wyjścia audio bez regulacji poziomu (FIX) i wyjścia z regulacją poziomu (VAR), użyj wyjść FIX, aby uzyskać wyższą jakość dźwięku.

W nowszych telewizorach zwykle jest dostępna opcja wyłączenia głośników. Starsze telewizory mają często ręczny wyłącznik głośników, który znajduje się zwykle z tyłu, w pobliżu gniazd wyjściowych audio.

Wyłączanie głośników za pomocą menu konfiguracji telewizora

Aby wyłączyć głośniki z użyciem menu konfiguracji telewizora, wykonaj następujące czynności:

Na pilocie zdalnego sterowania odszukaj przycisk Menu i naciśnij go, aby wyświetlić na ekranie telewizora menu ustawień dźwięku i obrazu. Niektóre piloty są wyposażone w przycisk Audio Setup lub Settings.

Znajdź w menu dźwięku opcję służącą do włączania/wyłączania głośników i wybierz ustawienie "Off" (Wył.).

W sekcji Audio out (Wyjście audio) menu (jeśli jest dostępna) wybierz opcję "Fixed" (Stały poziom).

Uwaga: jeśli w telewizorze nie ma opcji menu służącej do wyłączenia głośników wewnętrznych, zamknij menu dźwięku i ustaw najniższy poziom głośności.

Wyłączanie głośników za pomocą wyłącznika ręcznego

Aby użyć wyłącznika głośników, wykonaj następujące czynności:

Na tylnym panelu telewizora ustaw przełącznik SPEAKER ON/OFF w położeniu OFF (wył.).

Ustaw głośność telewizora na ok. 80% poziomu maksymalnego.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.