Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Włączanie/wyłączanie systemu RDS

Dotyczy:

To ustawienie kontroluje wyświetlanie informacji RDS przez system. Za pomocą systemu RDS są przesyłane użyteczne informacje, takie jak nazwa stacji radiowej, informacje o programie czy bieżąca godzina. System RDS jest używany tylko w zakresie FM, a informacje RDS są wyświetlane tylko wówczas, gdy zostały uwzględnione w sygnale emisji FM.

Aby włączyć lub wyłączyć system RDS, wykonaj następujące czynności:

naciśnij przycisk alarm setup/menu na pilocie i przytrzymaj go, aż na wyświetlaczu pojawi się informacja „-setup menu-”.

Alarm Setup/Menu

naciśnij dwukrotnie przycisk tune/playlist >, aby wyświetlić pozycję „-radio text-”.

Tune/Playlist >

za pomocą przycisku time - lub time + wybierz ustawienie „off” (wył.) lub „on” (wł.).

Time -

Time +

naciśnij przycisk alarm setup/menu, aby wyjść z menu konfiguracji, lub odczekaj 10 sekund, aby menu konfiguracji zostało zamknięte automatycznie.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.