Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Włączanie / wyłączanie funkcji automatycznego wyłączania

Funkcja automatycznego wyłączania pozwala oszczędzać energię akumulatora, gdy głośnik pracuje na zasilaniu akumulatorowym. Głośnik wyłączy się, jeśli odtwarzanie dźwięku zostanie zatrzymane i w ciągu 20 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
Uwaga: Aby zmienić czas, po upływie którego następuje automatyczne wyłączenie głośnika, należy skorzystać z aplikacji Bose® Connect.

Włączanie i wyłączanie tej funkcji:

Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk + oraz przycisk wielofunkcyjny. Zostanie odtworzony komunikat „Auto-off disabled” (Automatyczne wyłączanie zostało wyłączone).

Aby ponownie aktywować funkcję automatycznego wyłączania, powtórz tę czynność.

Funkcję automatycznego wyłączania można również wyłączyć w aplikacji Bose Connect.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.