Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Włączanie / wyłączanie funkcji automatycznego wyłączania

W razie braku aktywnego połączenia z urządzeniem Bluetooth głośnik wyłącza się automatycznie po 30 minutach bezczynności. Włączanie i wyłączanie tej funkcji:

Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski AUX Input oraz zwiększania głośności. Usłyszysz komunikat głosowy / dźwięk potwierdzający dezaktywację funkcji automatycznego wyłączania.

Powtórz tę czynność, aby ponownie uaktywnić funkcję automatycznego wyłączania.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.