Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Wyłączanie/włączanie komunikatów głosowych

Jeśli nie chcesz korzystać z komunikatów głosowych, naciśnij jednocześnie przyciski zwiększania i zmniejszania głośności i przytrzymaj je, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Aby włączyć komunikaty głosowe, powtórz tę czynność.

Przyciski zwiększania i zmniejszania głośności

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.