Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Wyłączanie/włączanie komunikatów głosowych

Komunikaty głosowe głośnika są włączone domyślnie, ale można je wyłączyć.

Aby wyłączyć komunikaty głosowe:

Naciśnij jednocześnie przyciski zwiększania głośności + oraz zmniejszania głośności - i przytrzymaj je do momentu, gdy usłyszysz potwierdzenie wyłączenia komunikatów głosowych "Voice prompts off".

Aby włączyć komunikaty głosowe:

Naciśnij jednocześnie przyciski zwiększania głośności + oraz zmniejszania głośności - i przytrzymaj je do momentu, gdy usłyszysz potwierdzenie włączenia komunikatów głosowych "Voice prompts on".

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.