Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Wyłączanie/włączanie komunikatów głosowych

Jeśli nie chcesz korzystać z komunikatów głosowych, możesz je wyłączyć. W tym celu wykonaj następujące czynności:

naciśnij jednocześnie przyciski zwiększania głośności oraz zmniejszania głośności i przytrzymaj je do momentu, gdy usłyszysz potwierdzenie wyłączenia komunikatów głosowych.

Zwiększanie głośności

Zmniejszanie głośności

Powtórz tę czynność, aby ponownie włączyć funkcję komunikatów głosowych.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.