Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Omówienie wskaźników akumulatora i funkcji Bluetooth

Stan wskaźnika baterii

  • Kolor zielony: średni lub wysoki poziom naładowania
  • Kolor pomarańczowy: niski poziom naładowania
  • Miganie na czerwono: Wymagane ładowanie
  • Miganie na pomarańczowo: Ładowanie akumulatora
  • Świecenie na czerwono: Błąd ładowania. Zalecany kontakt z działem obsługi Bose

Stan wskaźnika Bluetooth

  • Miganie na niebiesko: gotowość do parowania
  • Miganie na biało: Łączenie
  • Świecenie na biało: Połączono

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.