Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Opis przycisków sterujących

Przyciski sterujące znajdują się na górze głośnika. Poniżej zamieszczono opis każdego przycisku i jego funkcji.

Zasilanie: naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć głośnik. Naciśnij i przytrzymaj, aby sprawdzić stan naładowania akumulatora.

Wyciszenie: naciśnij ten przycisk, aby wyciszyć lub anulować wyciszenie dźwięku głośnika.

Minus (-): zmniejsza poziom głośności głośnika. Naciśnij i przytrzymaj, aby płynnie zmniejszyć głośność.

Plus (+): zwiększa poziom głośności głośnika. Naciśnij i przytrzymaj, aby płynnie zwiększyć głośność. Podczas zmniejszania lub zwiększania głośności miga wskaźnik źródła. Dwukrotne mignięcie wskaźnika źródła oznacza ustawienie minimalnego lub maksymalnego poziomu głośności.

Bluetooth®: naciśnij ten przycisk, aby wybrać źródło Bluetooth. Głośnik spróbuje połączyć się z ostatnim sparowanym urządzeniem. W razie braku sparowanych urządzeń głośnik przełączy się w tryb umożliwiający jego wykrycie. Po wybraniu źródła Bluetooth naciśnij przycisk jeszcze raz, aby przełączyć głośnik w tryb umożliwiający jego wykrycie i pozwolić na sparowanie go z innym urządzeniem Bluetooth. Naciśnij przycisk ponownie, aby powrócić do trybu łączenia. Jeśli po wybraniu źródła Bluetooth przez pięć minut nie zostanie podłączone żadne urządzenie, głośnik się wyłączy.

AUX: naciśnij ten przycisk, aby wybrać źródło podłączone do wejścia AUX.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.