Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Opis wskaźnika stanu

Wskaźnik stanu informuje, czy system jest włączony, a ponadto przedstawia jego stan podczas pracy.

Wskaźnik stanu systemu

nie świeci: system jest wyłączony.

świeci na zielono: system jest włączony.

miga na zielono: dźwięk jest wyciszony.

miga szybko na zielono: system odebrał polecenie regulacji głośności.

dwukrotnie miga na zielono: osiągnięto limit głośności.

świeci na pomarańczowo: system jest włączony i działa w trybie dialogu.

świeci na pomarańczowo (przygaszony): system działa w trybie gotowości z włączoną funkcją automatycznego wybudzania.

świeci na czerwono: błąd systemu.

Wskaźnik Bluetooth

Miga na niebiesko

Gotowość do parowania
Miga na białoSystem jest połączony z urządzeniem Bluetooth.
Świeci na białoSystem połączył się z urządzeniem Bluetooth.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.