Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Wskaźnik stanu zasilania

Nowe baterie alkaliczne typu AA zazwyczaj wystarczają na 45 godzin pracy zestawu słuchawkowego. Czas działania baterii zależy od poziomu hałasu w najbliższym otoczeniu w samolocie, temperatury, stopnia zużycia poduszek nausznych, korzystania z (opcjonalnej) funkcji Bluetooth® i wieku baterii. DIODA LED WSKAŹNIKA ZASILANIA sygnalizuje stan zasilania w następujący sposób:

Wskaźnik stanu zasilania

Wolno miga na zielono (jedno mignięcie co dwie sekundy):
korzystanie z zasilania samolotu.

Miga na zielono (jedno mignięcie na sekundę):
korzystanie z zasilania baterii. Baterie w dobrym stanie.

Szybko miga na pomarańczowo (dwa mignięcia na sekundę):
korzystanie z zasilania bateryjnego przy niskim poziomie naładowania. Osiem lub mniej godzin do rozładowania baterii.

Bardzo szybko miga na czerwono (cztery mignięcia na sekundę):
korzystanie z zasilania bateryjnego przy bardzo niskim poziomie naładowania. Dwie godziny lub mniej do rozładowania baterii.

Przy tym poziomie naładowania baterii funkcja Bluetooth jest wyłączona w celu oszczędzania pozostałej energii. Sygnał poinformuje o rozłączeniu urządzenia Bluetooth oraz o wyłączeniu funkcji Bluetooth.

Wskaźnik nie świeci:
Urządzenie jest wyłączone lub baterie są rozładowane.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.