Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Opis wskaźnika stanu zasilania

nowe baterie alkaliczne typu aa zazwyczaj wystarczają na 45 godzin pracy zestawu słuchawkowego. czas działania baterii zależy od poziomu hałasu w najbliższym otoczeniu w samolocie, temperatury, stopnia zużycia poduszek nausznych, korzystania z (opcjonalnej) funkcji bluetooth® i wieku baterii. wskaźnik zasilania sygnalizuje stan zasilania w następujący sposób:

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik stanu zasilania

wolno miga na zielono (jedno mignięcie co dwie sekundy):
korzystanie z zasilania samolotu.

miga na zielono (jedno mignięcie na sekundę):
korzystanie z zasilania baterii. baterie w dobrym stanie.

szybko miga na pomarańczowo (dwa mignięcia na sekundę):
korzystanie z zasilania bateryjnego przy niskim poziomie naładowania. osiem lub mniej godzin do rozładowania baterii.

bardzo szybko miga na czerwono (cztery mignięcia na sekundę):
korzystanie z zasilania bateryjnego przy bardzo niskim poziomie naładowania. dwie godziny lub mniej do rozładowania baterii.

wskaźnik nie świeci:
urządzenie jest wyłączone lub baterie są rozładowane.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.