Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Opis przycisków systemu

Głośnik SoundLink® można obsługiwać, korzystając z przycisków znajdujących się w jego górnej części. Poniżej znajdziesz opis tych przycisków.

Zasilanie: naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć głośnik. Naciśnij i przytrzymaj, aby sprawdzić stan naładowania akumulatora.

AUX: naciśnij ten przycisk, aby wybrać zewnętrzne urządzenie audio podłączone do wejścia AUX.

Bluetooth®: naciśnij ten przycisk, aby wybrać źródło Bluetooth®. Głośnik spróbuje połączyć się z ostatnim sparowanym urządzeniem.

Aby wybrać inne urządzenie, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, dzięki czemu będzie możliwe wykrycie głośnika. Teraz będzie można sparować kolejne urządzenie Bluetooth®.

Gdy jest nawiązane połączenie z urządzeniem (urządzenie jest sparowane), naciśnij ten przycisk, aby rozłączyć sparowane urządzenie. Głośnik SoundLink® będzie oczekiwał na połączenie z innym sparowanym urządzeniem. Jeśli przez 30 minut nie zostanie nawiązane połączenie z żadnym urządzeniem, głośnik się wyłączy.

Wyciszenie: wycisza dźwięk z głośnika.

Zwiększanie głośności: naciśnij przycisk „+”, aby zwiększyć głośność.

Zmniejszanie głośności: naciśnij przycisk „–”, aby zmniejszyć głośność.

Uwaga: po każdym naciśnięciu przycisku „+” lub „–” miga jednokrotnie wskaźnik na panelu przednim. Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności wskaźnik miga dwukrotnie.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.